بسته تعویض روغن موتور L90، ساندرو

L90, SANDERO
100501
ناموجود
کرایه حمل برای مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن موتور L90 / ساندرو

شامل:

روغن رنوویشن (Renovation 10W40_SL) پنج لیتری - فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان