• بسته تعویض روغن موتور L90، ساندرو

بسته تعویض روغن موتور L90، ساندرو

L90, SANDERO
100501
ناموجود
کرایه حمل برای مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن موتور L90 / ساندرو

شامل:

روغن رنوویشن (Renovation 10W40_SL) پنج لیتری - فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان