بسته تعویض روغن موتور دنا، سمند EF7

SAMAND EF7, DENA
100502
ناموجود
کرایه حمل در مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن موتور دنا، سمند EF7

شامل:

روغن رنوویشن (Renovation 10W40_SL) پنج لیتری - فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان