• فیلتر روغن سمندEF7_سرکان
  • فیلتر هوا سمندEF7_سرکان
  • بسته تعویض روغن موتور دنا، سمند EF7
  • بسته تعویض روغن موتور دنا، سمند EF7

بسته تعویض روغن موتور دنا، سمند EF7

SAMAND EF7, DENA
171998
ناموجود
کرایه حمل در مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن دنا، سمندEF7

شامل:

روغن بهران سوپر پیشتاز 4 لیتری و 1 لیتری(10W40_SL) - فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان