بسته تعویض روغن موتور تیبا/ساینا/کوئیک

SAIPA-Tiba
100201
ناموجود
کرایه حمل در مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن موتور تیبا/ساینا/کوئیک

شامل:

روغن اسپیدی یوروپیوم 10W40_SJ سه و نیم  لیتری - فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان