بسته تعویض روغن موتور پراید یورو4

SPEEDY-EUROPIUM
100202
ناموجود
کرایه حمل در مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن موتور پراید انژکتوری یورو4

شامل:

روغن اسپیدی یوروپیوم 10W40_SJ سه و نیم  لیتری - فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان