• فیلتر روغن 206SD
  • روغن کاسترول مگناتک
  • فیلتر هوا 206SD
  • بسته تعویض روغن موتور پژو: 206تیپ۵، 206S ،207،رانا، پژو پارسTU5، پژو 405 TU5

بسته تعویض روغن موتور پژو: 206تیپ۵، 206S ،207،رانا، پژو پارسTU5، پژو 405 TU5

Peugeot 206SD, 207, TU5
180202
ناموجود
کرایه حمل در مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

 

بسته تعویض روغن موتور 206SD،رانا،207، 206 تیپ پنج، پژو پارسTU5، پژو405 TU5

شامل:

روغن کاسترول مگناتک(10W40_SM) چهار لیتری - فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان