• فیلتر روغن برلیانس
  • فیلتر هوا برلیانس H320,H330
  • بسته تعویض روغن موتور برلیانس H330,H320

بسته تعویض روغن موتور برلیانس H330,H320

Brilliance H330,H320
189328
ناموجود
کرایه حمل در مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن موتور برلیانس H330,H320

شامل:

روغن کاسترول مگناتک(10W40_SM) چهار لیتری - فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان