• فیلتر روغن پراید انژکتوری_سرکان
  • فیلتر هوا پراید انژکتوری_سرکان
  • روغن فلومکس یورو4
  • بسته تعویض روغن موتور پراید یورو4

بسته تعویض روغن موتور پراید یورو4

SAIPA-Pride
100402
به من اطلاع بده
کرایه حمل در مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن موتور پراید انژکتوری یورو4

شامل:

روغن فلومکس 10W40_SJ سه و نیم  لیتری - فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان