بسته تعویض روغن موتور تیبا/ساینا/کوئیک

SAIPA-Tiba
100001
ناموجود
کرایه حمل در مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد!

بسته تعویض روغن موتور تیبا، ساینا، کوئیک 

شامل:

روغن پارس سوپر پایا پلاس 10W40_SL چهار  لیتری- فیلتر هوا و فیلتر روغن سرکان